Priskategorier


: Visa prislista
Prislista 2017: Visa prislista

Leveransvillkor

Nedladdade bilder får endast användas till vad som avtalats vid beställningen.
Användarrätten tillkommer beställaren först efter att full betalning har erlagts.
Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas till annan.
Vid utökad användning utöver det som angavs vid beställningen
krävs fotografens tillstånd, eventuell merkostnad kan tillkomma.

Samtliga priser avser engångspublicering om inget annat anges.
Priserna visas i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

I de fall person förekommer på bild är det kundens ansvar att
tillstånd föreligger för publicering.
Används bilden i reklamsammanhang tillkommer kunden att utbetala
modellarvode.
Gäller ej vid redaktionell publicering.
Bilder får ej användas i kränkande eller pornografiska sammanhang

Fotografens namn skall alltid anges i nära anslutning till bilden.
Äganderätten tillkommer alltid fotografen.
Bilden skyddas av lagen om upphovsrätt.

Medlem i Svenska Fotografers Förbund SFF

fotograf eddie granlund innehar F-skattesedel
 
Powered by: Imagedesk