Cookies- och integritetsinformation

På denna sida hittar du information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Informationen här skall vara lättförståeligt och tydligt om vilken data vi samlar in och varför och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in personuppgifter från dig när du utnyttjar webbplatsen och använder den för att på olika sätt kunna leverera samt förbättra och utveckla tjänsten, personuppgifterna används inte i marknadsföringssyfte.

Kategorier av personuppgifter

-När du blir kund så samlar vi in förnamn, efternamn,  användarnamn och e-postadress.

-Om du beställer något så samlar vi även in adressuppgifter och telefonnummer.

-Dessa personuppgifter samlar vi enbart in för att kunna ta betalt och därefter leverera ordern.

-Om du kontaktar oss samlar vi in namn och e-postadress.

Utlämnande till andra parter

I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvarar för sin hantering av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall: Utlämnande till myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det. Vi lämnar inte ut personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa parter.

Särskilt om cookies

när du besöker webbplatsen så kan det hända att personuppgifter samlas in via så kallade cookies. Detta görs endast efter samtycke. Cookie är en liten mängd data och ofta med en tidsstämpel. Cookien skickas från webbplatsen till din enhet och lagras där. Cookien använder vi för att hålla reda på din inloggning när du hoppar mellan sidor men också annan data för att tjänsten skall fungera för dig. Det finns två typer av cookies, permanenta och sessions-cookie. De permanenta lagras under en period med session-cookies används vid det enskilda besöket och försvinner när du stänger webbläsaren. I webbläsaren kan du ställa in hur cookies skall få hanteras av webbplatsen. Avaktiverar du cookies så kommer webbplatsen att fungera dåligt.

Powered by: Imagedesk